Enter your keyword

post

10 EKİM DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ

10 EKİM DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ

“Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı”

 

Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından ilk kez 1992 yılında kutlanmaya başlanan “Dünya Ruh Sağlığı Günü” her yıl 10 Ekim günü çeşitli temalarla ruh sağlığına ilişkin çeşitli sorunlara ve politikalara dikkat çekmektedir. Bu yılın teması “Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı” olarak belirlenmiştir. Erken yetişkinliğin de ilk yılları olarak adlandırılan bu dönemde gençlerin iç dünyasında, okul, aile ve diğer sosyal çevresinde değişimler ve dönüşümler meydana gelmektedir. Günümüzde birçok alanda yaşanan değişim ve dönüşümlerin içinde bulundukları gelişim dönemi nedeniyle özellikle de gençleri etkilediği gözlemlenmektedir. Kuşkusuz bu alanların en önemlisi ve dikkat çekeni İnternet, bilgisayar ve akıllı telefon gibi bilgi ve iletişim teknolojileridir. Son yıllarda teknolojinin bu derece günlük yaşamımızda yer alması: Uyku, yeme, akademik başarı, aile ve arkadaş ilişkileri gibi işlevsellikte ve diğer konularda çeşitli problemlerin oluşmasına ve akabinde de bireyde çeşitli ruhsal bozuklukların ve hastalıkların meydana gelmesine neden olmuştur, olmaktadır.

Son yıllarda gittikçe yaygınlaşan teknolojiden kaynaklı bozukluk ve hastalıklar nedeniyle birçok kurum, kuruluş ve örgütlerin dikkati çocukların, ergenlerin ve gençlerin değişen dünyadaki problemleri üzerine yoğunlaşmıştır. Uluslararası mecrada ve Ülkemizde 10 Ekim ve haftası bu konudaki çeşitli problemlerin gündeme taşınmasına ayrılmıştır. Kuşkusuz bu konu sadece bir gün ya da hafta ile yetinmeyeceğimiz kadar önemli ve ciddi bir problemdir. Yeni neslin, özellikle de bilişsel ve duyuşsal anlamda yitirilmemeleri için, sanal dünya etkinliklerinin daha çok yerini alacak spor, sanat, kültür gibi gerçek yaşam etkinliklerinin toplumun fertlerine aşılanması ve bu alışkanlıkların kazandırılması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki İnternet, sosyal medya, dijital oyun bağımlılığı gibi ruhsal bozukluklara teslim olmuş bireyleri bundan kurtarmak çok daha zor ve zaman isteyen bir süreçtir. Bu nedenle, gençlerimizin bu problemlerle karşılaşmadan önce sorunlarına toplumca odaklanmak, rehberlik etmek ve çözüm üretmek; onlara kültürel değerlerimizi aktarmak konusunda rol model olmamız gerekmektedir.

 

Ülkemizin gelişimi ve refahının önemli ölçüde gelecek olan neslin ruhsal sağlığı ile ilişkili olduğu unutulmamalıdır.

Dünya Ruh Sağlığı gününüzü tebrik ederim.

 

Doç.Dr. Selim GÜNÜÇ

Psikoloji Bölümü

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.