Kitaplarım

YAZILAN KİTAPLAR

Şahin, C. ve Günüç, S. (2020). Teknoloji Bağımlılıkları (ed.). Ankara: Nobel Yayın.

Günüç, S. (2019). Dijital Dünyada Organik Çocuklar Yetiştirmek. Ankara: Nobel Tıp Kitapevi.

Günüç, S. (2017). Eğitimde Teknoloji Entegrasyonunun Kuramsal Temelleri. Ankara:Anı yayıncılık

Günüç, S. (2016). Üniversitelerde Öğrenci Bağlılığı, Nobel Yayıncılık: Ankara, İstanbul.

YAZILAN KİTAP BÖLÜMLERİ

Günüç, S. (2020). Çevrimiçi Alışveriş Bağımlılığı. Teknoloji Bağımlılıkları (Ed. Cengiz Şahin ve Selim Günüç). Ankara: Nobel Yayın.

Şahin, C. ve Günüç, S. (2020). Davranışsal Bağımlılık ve Teknoloji Bağımlılığına Genel Bir Bakış. Teknoloji Bağımlılıkları (Ed. Cengiz Şahin ve Selim Günüç). Ankara: Nobel Yayın.

Günüç, S. (2019). Aile Fertlerinin Bağlılığı ve Dijital Ebeveynlik. Dijital Dünyada Organik Çocuklar Yetiştirmek (ed. Selim Günüç). Ankara: Nobel Tıp Yayıncılık.

Günüç, S. (2019). Dijital Dünya ve Çocukları. Dijital Dünyada Organik Çocuklar Yetiştirmek (ed. Selim Günüç). Ankara: Nobel Tıp Yayıncılık.

Günüç, S. (2019). Dijital Dünyada Güvenli Yaşamak ve Teknolojinin Bilinçli ve Doğru Kullanımı. Dijital Dünyada Organik Çocuklar Yetiştirmek (ed. Selim Günüç). Ankara: Nobel Tıp Yayıncılık.

Gunuc, S. & Babacan, N. (2018). Technology Integration In English Language Teaching And Learning. Within “Positioning English for Specific Purposes in an English Language Teaching Context . Vernon Press. https://vernonpress.com/file/6059/f9dcaeff8a2fb8b81314d3901f526ffd/1528377644.pdf

Gunuc, S., Misirli, O., & Odabasi, F. (2015). The Psychology of Social Networking: Communication, Presence, Identity and Relationships in online communities, VERSITA, Versita Ltd, 78 York Street, London.

Günüç, S. (2012). Sanal Toplumda Birlikte Yaşama Kültürü, “Genç Akademisyenlerin Perspektifinden Birlikte Yaşama” İçinde, DA Yayıncılık , 393-421, İstanbul.

Dijital Dünyada Organik Çocuklar Yetiştirmek (2019)

Eğitimde Teknoloji Entegrasyonunun Kuramsal Temelleri (2017)

Üniversitelerde Öğrenci Bağlılığı (2016)

Back to top