Enter your keyword

Kitaplarım

YAZILAN ULUSAL KİTAPLAR

Günüç, S. (2017). Eğitimde Teknoloji Entegrasyonunun Kuramsal Temelleri. Ankara:Anı yayıncılık

Günüç, S. (2016). Üniversitelerde Öğrenci Bağlılığı, Nobel Yayıncılık: Ankara, İstanbul.

 

YAZILAN ULUSAL / ULUSLARARASI KİTAPLARDAKİ BÖLÜMLER

Gunuc, S. & Babacan, N. (2018). Technology Integration In English Language Teaching And Learning. Within “Positioning English for Specific Purposes in an English Language Teaching Context . Vernon Press. https://vernonpress.com/file/6059/f9dcaeff8a2fb8b81314d3901f526ffd/1528377644.pdf

Gunuc, S., Misirli, O., & Odabasi, F. (2015). The Psychology of Social Networking: Communication, Presence, Identity and Relationships in online communities, VERSITA, Versita Ltd, 78 York Street, London.

Günüç, S. (2012). Sanal Toplumda Birlikte Yaşama Kültürü, “Genç Akademisyenlerin Perspektifinden Birlikte Yaşama” İçinde, DA Yayıncılık , 393-421, İstanbul.

Üniversitelerde Öğrenci Bağlılığı (2016)

Eğitimde Teknoloji Entegrasyonunun
Kurumsal Temelleri (2017)